Vårt arbete gällande säkerhet och arbetsmiljö omfattar hela koncernen. Läs mer om respektive område. Vid frågor eller andra funderingar är du välkommen att kontakta Ann-Christin Bergman

Arbetsmiljö och säkerhet 

Vårt hållbarhetstänkande inkluderar självklart våra medarbetare. En god arbetsmiljö handlar inte bara om att minimera skaderiskerna, hela yrkeslivet ska vara hållbart. Vi vill att alla som arbetar hos oss ska trivas med att gå till jobbet, vara motiverade och ha rätt förutsättningar för att kunna göra en bra arbetsinsats.

Vi vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare då duktiga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att företaget även fortsättningsvis ska vara starkt och kunna bidra till en positiv utveckling. Vi vill vara ett företag som lockar, utvecklar och behåller skickliga medarbetare. LLENTAB vill erbjuda både nuvarande och framtida medarbetare intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.

Ambitionen är att ha friska och nöjda medarbetare och vi arbetar systematiskt med främjande, förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete. Vi värdesätter och arbetar för att medarbetarna ska kunna uppnå en hälsosam balans mellan arbete och fritid.

Säkerhet bygger på kunskap  

När det handlar om tryggheten och säkerheten för våra medarbetare, våra slutanvändare samt samarbetspartners på byggplatserna tar vi inga risker. Vår vision är noll olyckor och inom koncernen pågår ett kontinuerligt arbete för att bli en av de bästa i branschen.

På byggarbetsplatserna finns risk för skador eller andra hälsorisker, där misstag kan få allvarliga konsekvenser och vi arbetar därför på ett sådant sätt att risker för de anställda och inblandade minimeras. Vi vill att alla våra byggarbetsplatser, vilket inkluderar inhyrd personal, anlitade underentreprenörer, sidoentreprenörer, andra samarbetspartner och egna anställda ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från jobbet med hälsan i behåll.

Det innebär även att de leverantörer vi samarbetar med måste dela vår ambition och följa de arbetsmiljö- och säkerhetskrav som vi och våra kunder arbetar efter. En säker arbetsplats börjar med en öppen kommunikation och en miljö där alla har omsorg om varandra. Läs de regler som gäller på våra byggarbetsplatser

LLENTAB arbetar kontinuerligt för att ge våra anställda den kompetens de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt med kvalitativt slutresultat samt för att motivera dem till att engagera sig och ta del av utvecklingen av våra uppdrag. Arbetet för att förbättra säkerhetskulturen är viktigt för att skapa trygga arbetsplatser. Undersökningar visar att en stor anledning till att olyckor sker beror på felaktiga och riskfyllda beteenden. Det är därför avgörande att alla vet vad som är ett säkert beteende. Vi använder en webbaserad utbildning för att föra ut information till våra egna samt inhyrda montörer.