Sporthallar för varierande ändamål 

Idrotterna som utövas i en sporthall från LLENTAB är allt från inomhusidrotter och multisporter till ridsport eller idrott på is. Ofta bygger vi hallar för lagsport med en kommun eller idrottsförening som beställare.  

Funktionella sporthallar för dig som satsar

 

LLENTAB har levererat såväl idrottshallar som ridhus och ishallar alla med tillhörande kontor, omklädningsrum, cafeterior och läktare för åskådare. Vi förstår vikten av funktionella sporthallar som är ljusa och luftiga med rätt klimat året om. Ett ridhus är ett bra exempel, det kan vara allt från oisolerade enkla konstruktioner till påkostade byggnader med olika utrymmen och funktioner. En idrottssatsning ska kunna ske med bästa möjliga förutsättningar och utan hinder som väder och vind.